ตามติดสายน้ำปิงคอฟฟี่ผ่าน facebook ตามติดสายน้ำปิงคอฟฟี่ผ่าน twitter
รวมเรื่องกาแฟ
ตามติดสายน้ำปิงคอฟฟี่ผ่าน facebook ตามติดสายน้ำปิงคอฟฟี่ผ่าน twitter
   
เล็กๆ น้อยๆ กับการเป่าโฟมนม

   
 
 

1

     โฟมนมเกิดจากการอัดอากาศเข้าไปในนม

เพื่อให้นมเกิดเป็นโฟม ฟูขี้นมา และเพื่อให้ ้ได้รสชาติที่หอมมันของนมเมื่อนำไปผสมกับกาแฟ

การใช้ไอน้ำเป่านมให้ร้อนจนเกินไป จะทำให้ไขมันนมแตกตัว และโฟมนมที่ได้จะหยาบ เมื่อนำไปผสมเป็นสูตรต่างๆแล้วจะขาดความหอมมันของนม


ในกรณีที่ต้องการใช้โฟมนมสำหรับเครื่องดื่มเย็น สามารถใช้ Plunger เป็นตัวอัดอากาศ ให้้นมเกิดเป็นโฟมได้ โดยเทนมลงไปประมาณ 1/3 ของแก้ว Plunger ใช้แกนกลางของ Plunger เป็นตัวอัดอากาศ โดยปั๊มแกนกลางนั้นให้ขึ้น-ลงอย่างรวดเร็ว หลาย ๆ ครั้ง จนนมฟู ขึ้นเป็นโฟม หากไม่มี Plunger สำหรับปั๊มนมโดยเฉพาะ ก็อาจใช้ Plunger แบบที่ใช้ชงกาแฟ แต่โฟมนมที่ได้จะหยาบกว่าเล็กน้อย


นมที่เหมาะในการใช้ทำโฟมนมคือนมสดพาสเจอร์ไรส์ เพราะสามารถขึ้นฟูเป็นโฟมได้ ้ง่ายกว่า และมีความหอมมันมากกว่าเมื่อนำมาผสมเป็นเครื่องดื่ม ส่วนนมสด UHT นั้นหากนำ มาใช้จะเกิดโฟมนมได้ยากกว่า และโฟมนมที่ได้จะหยาบ ไม่ละเอียดแน่น รวมทั้งมีความหอม มันน้อยกว่าโฟมนมที่เกิดจากนมสดพาสเจอร์ไรส์ เนื่องจากนมสด UHT นั้นถูกผ่านกระบวน การทำให้ไขมันแตกตัวและผ่านความร้อนมากกว่านมสดพาสเจอร์ไรส์


นมที่ใช้ในการเป่าโฟมนมนั้น ควรแช่ไว้จนเย็นจัดที่อุณหภูมิ 3-5 องศาเซลเซียสเพราะจะ ทำให้เป่าได้ง่ายกว่าและโฟมนมที่ได้จะมีคุณลักษณะที่ดีกว่า


เหยือกที่ใช้ในการเป่าโฟมนม ควรมีลักษณะฐานกว้าง ปากแคบ และควรแช่เย็นไว้ก่อน นำมาใช้ เพราะจะช่วยให้การเป่าโฟมนมนั้นง่ายขึ้น