ตามติดสายน้ำปิงคอฟฟี่ผ่าน facebook ตามติดสายน้ำปิงคอฟฟี่ผ่าน twitter
รวมเรื่องกาแฟ
ตามติดสายน้ำปิงคอฟฟี่ผ่าน facebook ตามติดสายน้ำปิงคอฟฟี่ผ่าน twitter
 

เกี่ยวกับเรา

   
      สายน้ำปิงกาแฟสด
ก่อตั้งขึ้นจากวัตถุประสงค์หลัก คือการสรรหาเมล็ดกาแฟดิบที่มีคุณภาพ
ทั้งจากภายในประเทศและ ภายนอกประเทศ เพื่อนำมาคั่วเพื่อจัดจำหน่าย
และ เพื่อยกระดับมาตรฐาน ของสินค้าที่ผลิตโดย ผู้ผลิตคนไทย เรื่องของการคั่วกาแฟเราเน้นที่ขนาดของเมล็ดกาแฟและการ

สายน้ำปิงกาแฟสดได้ทำธุรกิจเกี่ยวกับการคั่วกาแฟมานานถึง 10 ปีด้วยประสบการณ์ของเรา ที่คลุกคลีในวงการเมล็ดกาแฟเป็นเวลานานซึ่งเงินลงทุนเป็นอีกปัจจัยสำคัญที่ทำให้เราสามารถขาย สินค้าให้กับลูกค้าได้ในราคาถูก เพราะทางเราทำธุรกิจด้วยเงินลงทุนส่วนตัวการที่ไม่ต้องแบกรับหนี้สิน เป็นการไม่สร้างภาระให้กับเรา ซึ่งในบริษัทส่วนใหญ่การที่มีภาระหนี้ทำให้ตกไปถึงราคาสินค้าที่แพงขึ้น ตามมา การซื้อขายสินค้าจึงไม่ต้องกังวลถึงเรื่องภาระหนี้สินที่จะมีผลกระทบต่อราคาสินค้า

จากการที่ได้ใช้เวลาในการศึกษาเรื่องของเมล็ดกาแฟในเมืองไทย ตลาดโดยรวมตามสถานการณ์ ในเมืองไทยยุคปัจจุบันแล้วปรากฎว่า ตลาดมีความต้องการที่จะบริโภคกาแฟอยู่ในระดับที่มากพอสมควร ซึ่งสาเหตุหนึ่งที่คนไทยนิยมหันมาบริโภคกาแฟกันเพิ่มขึ้น เนื่องจากรับค่านิยมจากต่างชาติเข้ามา โดยมีการตั้งวัตถุประสงค์หลักและนำนโยบายในรูปแบบของหลักสากลมา ใช้ในการบริหารงาน
ซึ่งวัตถุประสงค์ของเรา คือ

มีการคั่วกาแฟแบบธรรมชาติ ไม่มีการผสมสารใดๆเลย
กาแฟทุกเม็ดที่นำมาคั่วจำหน่ายจะผ่านการคัดเลือกจากสารกาแฟ ที่มีคุณภาพ
ยึดถือความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก
มีการบริการที่รวดเร็วเพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า
มีคุณภาพของสินค้าให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

ตัวเมล็ดกาแฟมีคุณภาพและมีความเป็นมาตรฐาน เน้นรสชาติที่เข็มข้นตามแบบฉบับของคนไทย
มีการตั้งราคาที่ไม่สูงมากจนเกินไป รูปบรรจุภัณฑ์มีความคงทนสะอาดทำให้ง่ายต่อการเก็บรักษา มีการบริการลูกค้าที่ดีสะดวกเป็นกันเองกับลูกค้า


วิสัยทัศน์

     เป็นศูนย์กลางในการให้บริการธุรกิจกาแฟครบวงจรและจำหน่ายเมล็ดกาแฟที่มีคุณภาพ

พันธกิจ

  • สินค้าที่ผลิตเป็นความต้องการของตลาด
  • สินค้ามีคุณภาพและมาตรฐานที่แน่นอน
  • บริการที่ว่องไวและเข้าถึงตัวลูกค้า
  • ยึดถือความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก


หลักฐานที่แสดงคุณภาพการบริการ

โดยที่ทางเราเน้นไปตัวรูปแบบของโรงงานเป็นสำคัญ คือ สร้างโรงงานให้มีมาตรฐาน
มีการระบายอากาศที่ดี มีการจัดรูปแบบสำนักงานที่สวยงามมีบรรยากาศของโรงคั่วกาแฟ พร้อมกลิ่นอายของกาแฟเพื่อความประทับใจของลูกค้า

คุณภาพของสินค้าหรือบริการ

สินค้าของ สายน้ำปิง เน้นที่การคัดสรรคุณภาพของของเมล็ดกาแฟเป็นหลัก โดยที่ขนาดของเมล็ดกาแฟจะต้องเป็นเมล็ดคุณภาพเกรด A และอุณหภูมิที่ใช้ในการ
คั่วเมล็ดกาแฟจะต้องมีอุณหภูมิที่เหมาะสม ไม่ให้มีความชื้นเข้าไปในตัวของเมล็ดกาแฟ รวมไปถึงการคั่วตามสั่งของลูกค้าและการบริการต้องให้ได้มาตราฐานเพื่อให้ตรงความต้อง